2017-09-18

Debattartikel om hållbara byggmaterial

I senaste numret av Husbyggaren skriver Plåt & Ventföretagens vd Johan Lindström om att vi och flera av förbundets medlemmar upplever att många lever i villfarelsen att trä är det mest miljövänliga byggmaterialet, men inget byggnadsmaterial är lika användbart, lågemitterande, materialeffektivt och miljövänligt som stål. Plåt & Ventföretagen välkomnar en mer nyanserad debatt om hållbara byggmaterial.

"Färska siffror från Boverket visar att fram till 2025 behöver det byggas omkring 600 000 bostäder i Sverige för att råda bot på bostadsbristen. I debatten om vilket byggnadsmaterial som bör användas till de nya flerfamiljshusen har träindustrin varit flitig med att påpeka träets fördelar men faktum är att det finns inget byggnadsmaterial som är lika användbart, lågemitterande, materialeffektivt och miljövänligt som stål. Runt om i Sverige pågår just nu projekt där flerfamiljshus byggs i trä. Det är projekt som applåderas av både politiker och träindustrin. Vi på Plåt & Ventföretagen och våra medlemmar upplever att många lever i villfarelsen att trä är det mest miljövänliga byggmaterialet. En av de största fördelarna med stål och plåt är att materialen är återvinningsbara – till skillnad från exempelvis trä som bränns upp när en byggnad rivs. Plåtfasader är underhållsfria och kan enkelt återanvändas medan övriga metaller sorteras, smälts ned och blir till nya metaller."

Läs hela debattartikeln här.