2021-02-04

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning

Från och med den 1 januari 2021 kan du via AFA Försäkring ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning du går hos Byggbranschens Utbildningscenter. Totalt finns 75 miljoner kronor att ansöka om och stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.

Förra gången stödet gavs tog det snabbt slut, så se till att vara ute i god tid. Satsningen görs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och innebär att företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda, kan ansöka om stödet hos AFA Försäkring. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Byggbranschens Utbildningscenter är godkänd utbildare
Byggbranschens Utbildningscenter, en del av Byggföretagen, är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring och deras arbetsmiljöutbildningar går därmed att söka stöd för. Då det är många som söker stöd rekommenderar de att ni genomför utbildningen under våren 2021.

Läs mer på Byggbranschens Utbildningscenters hemsida