2018-03-07

Debattartikel om entreprenöransvar

"Regeringens förslag om entreprenörsansvar kommer att slå mot seriösa företag på bekostnad av de oseriösa. Hårdast drabbas småföretagarna, som får en kraftigt ökad administrativ börda. Det menar företrädare för fyra branschorganisationer i byggsektorn."

Stycket ovan är inledningen på den debattartikel om entreprenöransvar som publicerades i Byggindustrin den 7 mars. Bakom debattartikeln står Plåt & Ventföretagen, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen och Installatörsföretagen. Läs hela debattartikeln här.