2021-02-04

Finfa har blivit Avtalat

Avtalat - en ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring
Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du otroligt bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda. Information som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel på finfa.se, samlas efter årsskiftet på avtalat.se. Senast 2024 kommer det även finnas kompletta inloggade lägen för dig och dina anställda, där ni kan utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Läs mer på Avtalats hemsida