2020-09-14

Föreläsning om ozon i ventilation

I augusti höll Plåt & Ventföretagens branschchef Annika Brännmark en uppskattad föreläsning om ozon i ventilation.

Föreläsningen tar upp frågor som:

  • Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid projektering och service när man vill använda ozon.
  • Alla har rätt till en säker arbetsmiljö, så hur säkerställer man det?
  • Vilka erfarenheter har olika yrkesgrupper av ozon, finns det några problem?
  • Kan ozon vara en lösning gällande både lukt, brand, energiåtervinning och rensning. I så fall hur?
  • Finns det några skillnader i vad man bör tänka på gällande UV-ljus eller ozongenerator, och hur funkar jonisering – blir det ozon av det? 

Här kan du se föreläsningen i efterhand: