2018-12-18

Ingen förmånsbeskattning om arbetsgivaren betalar förstadagsintyg

Skatteverket har efter påtryckningar från Svenskt Näringsliv kommit till slutsatsen att kostnaden för ett förstadagsintyg är en förmån som ryms inom skattefri förebyggande hälso- och sjukvård eller rehabilitering. Om arbetsgivaren betalar den anställdas kostnad för förstadagsintyg ska därför förmånsbeskattning inte ske.