2017-11-22

Höjd ersättning då lärling avlägger yrkesprov

När en lärling som har rapporterat sina timmar till PVF Yrke & Utbildning har uppnått sina 5 300 arbetstimmar finns det möjlighet att göra ett prov för yrkesexamen. En kallelse skickas då till företaget där lärlingen är anställd. Kallelsen avser ett besök på branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm, där lärlingen får möjlighet att avlägga yrkesprovet. 

Arbetsgivaren ska betala lön under den tid som lärlingen är i Katrineholm och därför finns det möjlighet att ansöka om en ersättning för den tid som yrkesprovet tar att genomföra. Provet för yrkesexamen tar 24 timmar och är fördelat över tre dagar. Tidigare var arbetsgivarens ersättning 100 kronor i timmen. PVF:s styrelse har nyligen beslutat att höja timersättningen till 150 kronor i timmen, vilket gör att arbetsgivaren – från den 1 januari 2018 – totalt får fakturera 3 600 kronor. Ersättningen betalas, precis som tidigare, ut av PVF Yrke & Utbildning. 

I början av januari 2018 är nästa tillfälle att ta yrkesexamen. Så kontakta PVF för att boka en tid.
Läs mer om yrkesexamen här