2021-08-06

Hur kommer er verksamhet att påverkas av produktionsstoppet av cement i Slite?

För några veckor sedan nekade Mark- och miljööverdomstolen fortsatt kalkbrytning på Gotland och upphävde därmed tidigare tillstånd som gällde brytning i tjugo år framåt. Om inte Högsta domstolen tar upp ärendet för ny prövning upphör tillståndet 31 oktober 2021.

Nu larmar byggbranschen om att miljödomstolens beslut kan leda till cementbrist och att all byggnation riskerar att upphöra bara någon vecka efter att kalkbrytningen stoppats på Gotland. Branschorganisationen Byggföretagen varnar för att 280 000 jobb är i fara och att med en uppsägningstid på tre månader kan stora varsel bland byggföretagen komma redan nu i augusti (se länken nedan).

Hur påverkas er verksamhet?
Det är nu därför viktigt att även Plåt & Ventföretagens medlemsföretag förbereder sig för följdkonsekvenser inför den situation som kan komma att uppstå om inte regeringen/riksdag lyckas avstyra cementproduktionsstoppet i Slite.

Behöver ni säga upp personal måste ni dels iaktta förhandlingsreglerna för uppsägning pga arbetsbrist. Om uppsägningarna kan beröra fem eller fler måste ni även varsla Arbetsförmedlingen. Behöver ni permittera måste ni iaktta förhandlingsreglerna.

Hur lång tid i förväg man ska anmäla ett varsel till Arbetsförmedlingen beror på hur många personer som varslas, vilken anställningsform de har och om personalen varslas för permittering. (Ladda ner "Anmäl varsel för uppsägning och permittering i pdf-format här" här!)

Tveka inte att kontakta Plåt & Ventföretagen för hjälp och stöd, antingen till servicetelefonen 08-762 74 44, direkt till er företagsrådgivare eller till förbundets jurister.

Anita Hagelin, vice vd Plåt & Ventföretagen

LÄNKAR TILL MER INFORMATION!
"Konsekvenser för bygg-och anläggningssektorn och gruvindustrin av nedstängning av kalkbrottet i Slite" (Pdf på Byggföretagens hemsida)

"Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen" (Pressmeddelande på Cementas hemsida)

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys (Pressmeddelande på Byggföretagens hemsida)