2018-12-04

Information om lönegranskning (Lösen)

Inom avtalsområdena Plåt- och Ventilationsavtalet och Teknikinstallationsavtalet (VVS & Kyl) finns sedan tidigare en överenskommelse med Byggnads gällande lönegranskning (Lösen). Överenskommelsen syftar till att ge Byggnads en möjlighet att granska de löner som betalas och kontrollera att respektive kollektivavtalsområdes nivåer inte bryts.

Läs mer här.