2018-03-21

Inspektioner med fokus på asbest

Under 2018 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Detta sker för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.
Asbest är i dag förbjudet att hantera utan tillstånd men var tidigare vanligt i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Framför allt drabbas personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest. Den som arbetar inom bygg och anläggning där sten eller betong bearbetas riskerar att utsättas för kvartsdamm. Dess små partiklar kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL.
– Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda och gör cirka 1 850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvartsdamm, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.
– Allt färre drabbas till exempel av sjukdomen stendammslunga men fortfarande kan mer göras för att förebygga och skydda mot exponering. I alla inspektioner kontrolleras att företagen arbetar med att förebygga belastningsskador som är den vanligaste anmälda arbetsskadan inom bygg och anläggning. Allt detta ingår i vår strävan att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.