2020-11-03

Inställda kurser

På grund av den accelererande smittspridningen av COVID-19, som har resulterat i nya skärpta rekommendationer från regionerna Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne, har Plåt & Ventföretagen tagit beslut om att ställa in alla fysiska kurser och nätverksträffar från den 2 november fram till årsskiftet 2020/2021.

Vi hoppas kunna genomföra kurser i fysiskt format igen 2021. Vi kommer fortsätta lyssna till myndigheternas rekommendationer och anpassa oss efter dem. Information om kommande kurser och hur de kommer att genomföras hittar du här på vår hemsida och i våra nyhetsbrev.

Vi fortsätter att genomföra webbinarier under november och december. Mer information om de hittar du här.