2021-08-24

Kan arbetsgivaren kräva att en anställd vaccinerar sig mot covid-19?

Allt fler amerikanska företag vill få sina medarbetare att vaccinera sig, antingen genom att sporra med löften om belöning eller kräva vaccination för att få jobba på plats. Google har till exempel infört en strängare coronapolicy där alla som vill tillbaka till kontoret måste vaccineras. Och mediebolaget CNN har avskedat tre anställda efter att de kommit till jobbet ovaccinerade, i strid med företagets regler.

I dagsläget kräver inte svenska storföretag som Volvo Cars, Ericsson, Scania eller H&M vaccination för att medarbetare ska få jobba på plats. Kan ens svenska företag kräva att anställda ska vaccinera sig?

Anita Hagelin, chefsjurist på Plåt & Ventföretagen, anser att det kan finnas rimliga skäl att ha vaccination som krav inom vissa verksamheter.

– Om man möter en stor grupp människor i sitt arbete kan det finnas goda skäl att vara vaccinerad, alternativt att covidtesta sig varje dag före jobbet, säger hon och fortsätter:

– Även inom äldreomsorgen och vårdmottagningar är kravet på vaccination rimligt, eftersom man där kan möta smittkänsliga patienter.

I Sverige har vi ett grundlagsskydd som skyddar mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Man kan därför inte kräva vaccination av redan befintlig personal, men det kanske kan vara ett krav som kan gå att ställa vid nyanställning, tror Anita Hagelin.

– I situationer då en anställd som i sitt arbete inte kan hålla social distans, inte vill eller kan vaccinera sig kan man undersöka möjligheten att ge den anställde andra arbetsuppgifter eller undersöka om hon eller han kan arbeta hemifrån. Men detta är naturligtvis inte alltid möjligt för företaget. Arbetsplatsens storlek, inriktning och arten och vidden av de problem som uppstår har stor betydelse i bedömningen.

Ytterst kan det bli en fråga om arbetsrättsliga åtgärder som varning eller uppsägning. Om arbetstagaren inte står till arbetsgivarens förfogande kan arbetstagaren bli av med lönen.

– Arbetstagaren kanske upplever att den därigenom blir tvingad till vaccination, men det blir å andra sidan konstigt om en anställd som inte kan göra sitt jobb ändå skulle få full lön. För ensamarbetare är det inte ett rimligt krav att dessa ska vara vaccinerade, men där emellan finns det gråzoner, säger Anita Hagelin.

– Frågan om anställningsskyddet när någon har vägrat vaccinera sig är ännu inte prövad i rättspraxis. Men min uppfattning är att om man utsätter andra för fara genom att inte ta sprutan, och det inte går att förändra arbetsvillkoren eller omplacera till annan tjänst, då kan det ytterst finnas särskilda fog för uppsägning. Enligt grundlagsskyddet, som skyddar mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kan man inte bli tvingad att vaccinera sig. Men det finns inget grundlagsskydd för att samtidigt få behålla jobbet.

– Det här är inga lätta ställningstaganden. Varje fall måste prövas utifrån de förutsättningar som gäller just där. Tveka därför inte att kontakta Plåt & Ventföretagen för rådgivning innan ni vidtar några arbetsrättsliga åtgärder, avslutar Anita Hagelin.