2018-12-07

Karensavdrag istället för karensdag

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om karens i sjuklönelagen. Reglerna innebär att begreppet karensdag helt försvinner från lagstiftningen och karensdagen ersätts med karensavdrag.

Beräkningssättet vid sjukfrånvaro kommer därmed att förändras och de nya reglerna kan uppfattas som en smula krångliga. Lagändringen innebär att även kollektivavtalens sjuklöneregler kommer att ändras.

Läs mer här.