2018-06-25

Kongressprotokoll 2018

Den 25 maj i år genomfördes Plåt & Ventföretagens årliga kongress. I år ägde den rum på Elite Stadshotell i ett soligt och varmt Luleå. Stort tack till alla som deltog på kongressen samt på "Leverantörernas dag", som arrangerades dagen innan. Nu finns protokollet från årets kongress att läsa här.