2021-07-09

Kongressprotokoll 2021

Den 11 juni genomfördes Plåt & Ventföretagens årliga kongress. På grund av pandemin blev det även i år en digital variant. Stort tack till alla som deltog på kongressen. Nu finns protokollet att LÄSA HÄR!