2019-02-13

Lagkrav på e-faktura

Från och med 1 april i år träder en ny lag i kraft som innebär att det blir det obligatoriskt med e-faktura när entreprenörer fakturerar beställare inom offentlig sektor. Lagen gäller upphandlingar som påbörjas från och med den 1 april. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. Exempelvis avrop från ramavtal som har tecknats innan den 1 april omfattas inte av den nya lagen. 

De nya kraven innebär att framtida fakturor till offentlig sektor måste uppfylla en EU-standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura och kommer inte godtas. För att uppfylla lagkraven måste ditt ekonomisystem eller din faktureringstjänst kunna skicka e-fakturor i PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3.

Leverantören av ditt ekonomisystem kan besvara vilka eventuella tilläggstjänster som krävs för att du i framtiden ska kunna hantera e-fakturor.