2018-11-16

Kritik mot Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter

"Arbetsrätten räcker inte för att råda bot på de problem som Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter orsakar, och arbetstagarens skyldigheter i arbetsmiljölagen har helt glömts bort. Idag straffas företag som gjort allt rätt men där medarbetare av oaktsamhet eller slarv inte följt reglerna. Vi vill se resonligare regler kring jämkning av sanktionsavgifterna.".
Det skriver vår biträdande förhandlingschef Hans Eriksson i tidningen Lag & Avtal.

Läs hela debattartikeln här.