2018-02-06

Kurs om Tjänstemannaavtalet

Den 15 mars genomförs för första gången en renodlad kurs om Tjänstemannaavtalet. Detta är en kurs för den som vill stärka sina kunskaper om villkoren i Tjänstemannavtalet. Relevant lagstiftning berörs i mindre utsträckning. Under dagen erbjuds även en timmes försäkringsinformation från FINFA.

Kursen arrangeras i samarbete med Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna och Måleriföretagen i Sverige AB. Denna kurs är endast inplanerad att hållas den 15 mars under 2018.

Sista anmälningsdag är 13 februari.

Läs mer här