2021-12-01

Ledighet över jul, nyår och trettonhelgen

Planerar du att lägga ut semester, arbetstidsförkortning eller helt enkelt stänga firman vid jul, nyår och trettonhelgen? Eller är det dina anställda som vill vara lediga i mellandagarna? Här kommer lite råd kring hur ledighet kan läggas ut under mellandagarna.

Semester över jul, nyår och trettonhelgen

Arbetstagaren vill ta ut semester under mellandagarna
Det är arbetstagaren som ansöker om semester, men det är alltid du som arbetsgivare som beslutar om semesterförläggningen. Det innebär att du måste fundera på om du utifrån verksamhetsmässiga skäl kan bevilja den begärda semestern. Be därför dina arbetstagare att i så god tid som möjligt inkomma med sina semesteransökningar så att du med god framförhållning kan ta ställning till deras önskemål utifrån verksamhetens behov. En beviljad semester kan inte sedan återtas av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren vill lägga ut semester under mellandagarna
Om du som arbetsgivare vill lägga ut intjänade semesterdagar under mellandagarna måste du samråda med arbetstagaren i god tid innan. Genom att samråda i god tid innan du lägger ut semesterdagarna, ges arbetstagaren en möjlighet att föra fram sina egna önskemål i frågan. Kan ni inte enas om när semester ska läggas ut är det du som arbetsgivare som ensidigt beslutar om utlägg av semestern. I dessa fall ska arbetstagaren underrättas om beslutet senast åtta veckor före semesterns början. Enligt Plåt- och Ventilationsavtalet kan underrättelse ske senare, dock senast fyra veckor före semesterns början.

En arbetstagare som inte har några intjänade semesterdagar kvar har rätt att neka till att få obetald semester utlagd av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren vill lägga ut gemensam semester för arbetstagarna under mellandagarna
Om du som arbetsgivare vill lägga ut semester gemensamt för alla dina arbetstagare och stänga firman under mellandagarna måste du begära förhandling med Byggnads region. Om du och Byggnads region enas om en gemensam utläggningen av semestern bör arbetstagarna underrättas om semesterförläggningen minst fyra veckor före semesterns början. Uppnås ingen enighet utan det istället är du som arbetsgivare som ensidigt beslutar om utlägg av semestern ska arbetstagarna underrättas om beslutet om möjligt åtta veckor, dock senast fyra veckor, före semesterns början.

Arbetstidsförkortning under mellandagarna

Arbetstagare har möjlighet att ta ut sin arbetstidsförkortning i mellandagarna. Arbetstidsförkortningen uppgår till totalt 40 timmar per period 1 april-31 mars för arbetare, om de har fullt intjänande, medan den uppgår till totalt fem dagar per avtalsår (1 maj-30 april) för tjänstemän. Ledigheten för tjänstemän ska tas ut i hela dagar om ingen annan överenskommelse har träffats. Arbetare kan ta ut arbetstidsförkortningen per timme.

Du som arbetsgivare och arbetstagaren ska komma överens om när arbetstidsförkortningen ska tas ut. Vid ledighetens förläggning bör hänsyn tas såväl till verksamhetens krav som till arbetstagarens önskemål. Be därför arbetstagaren att i så god tid som möjligt inkomma med sitt önskemål om att ta ut sin arbetstidsförkortning så att du med god framförhållning kan ta ställning till önskemålet utifrån verksamhetens behov under mellandagarna.