2021-05-18

Ledighet vid nationaldagen

Fråga: När annandagpingst togs bort och nationaldagen blev helgdag, så får kollektivet 8 timmar ledigt om nationaldagen infaller på en helgdag.

Är det något som har ändrats eller gäller det fortfarande?
Om det har ändrats, när gjordes det?

Svar: Kollektivet, dvs de som går på Plåt- och Ventilationsavtalet, har ingen kompensation för när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

När förändringen av helgdagarna genomfördes 2005 infördes en extra arbetsfri dag de åren nationaldagen infaller på en helg i Plåt- och Ventilationsavtalet. Men i avtalsrörelsen 2013 valde man att använda det extra löneutrymmet till andra saker. Ex ökades arbetstidsförkortningen till nuvarande 40 timmar. Detta innebar att kompensationen för utebliven helglön fasades ut ur avtalet.

Så detta har alltså gällt ända sedan 2013.

I Tjänstemannaavtalet finns fortfarande kompensationen kvar.
När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska tjänstemannenerhålla annan ledig dag utan löneavdrag. Ledigheten förläggs med hel dagefter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen senastinnan kalenderårets slut. Vid ledighetens förläggning bör hänsyn tas tillsåväl verksamhetens krav som tjänstemannens önskemål.