2021-05-04

Lönerevision enligt avtalet med Ledarna 2021

Vi vill passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna ska en årlig löneprocess genomföras mellan enskild medlem i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån överenskomna mål, uppnådda resultat och individens utveckling och prestation.

Har parterna inte kommit överens om annat är lönerevisionsdatum för medlemmar i Ledarna den 1 april. Har ni anställda som är medlemmar i Ledarna är det därför hög tid att inleda den årliga löneprocessen med dem nu.

Ledarnas löneavtal, som finns i Bilaga 1 i Tjänstemannaavtalet, innehåller inga angivna procentsatser eller stupstockar. Löneavtalet bygger helt på dialogen och överenskommelsen med den enskilde medarbetaren.

Eftersom Ledarnas löneavtal är sifferlöst är det inte beroende av vilka nivåer som parterna kommit överens om i avtalsrörelsen. En lämplig utgångspunkt kan ändå vara det märke för löneökningar som gäller för övriga fackliga organisationer, det vill säga 5 % för hela avtalsperioden om 29 månader (som sträcker sig fram till och med den 30 april 2023), men såväl högre som lägre löneökningar kan alltså vara aktuella så länge det kan motiveras. Observera då att avtalsperioden 2020-2023 inrymmer ytterligare revisionstillfällen för Ledarna; den 1 april 2022 och den 1 april 2023.

Lönerevision för övriga
Någon lönerevision för Unionen, Sveriges Ingenjörer eller Byggnads löneavtal ska inte ske under 2021. Nästa revisionsdatum för dessa är:

  • Unionen – 1 maj 2022
  • Sveriges Ingenjörer – 1 april 2022
  • Byggnads 1 maj 2022