2019-04-12

”Bra indikation på att förbundet jobbar i rätt riktning”

Plåt & Ventföretagen har de senaste åren genomfört en undersökning riktat mot medlemmarna. Detta görs för att stämma av vad medlemmarna anser om förbundets olika förmåner, arrangemang, projekt med mera.

- Det mest intressanta med årets undersökning var svarsfrekvensen, som ökade från de 163 vi hade 2017 till 256 som svarade i år. I sådana fall blir man lite nervös att resultatet blir sämre då kritiska medlemmar ofta svarar än nöjda medlemmar. Detta kom dock på skam då resultatet visar att merparten av medlemmarna är nöjda med det som förbundet presterar, säger Jörgen Rasmusson, förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen.

- Ett bra exempel på den positiva tonen är att hela 96 procent svarade att de skulle rekommendera ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen till annat företag i branschen. Något av ett rekord skulle jag tro i förbundsvärlden.

Sammanfattningsvis anser en majoritet av medlemmarna att tillgängligheten är hög när det gäller att komma i kontakt med personalen på förbundet. Även personalens kompetens rankas som hög av de flesta. Medlemmarna är också överlag nöjda med de kurser, nätverk och kalkyltjänster som förbundet erbjuder.

- Det är verkligen intressant att gå igenom resultatet av medlemsenkäten och på så sätt få reda på vad ni medlemmar tycker om förbundet och vad vi kan göra för eventuella förbättringar, säger Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.

- Vi värderar resultatet väldigt högt eftersom det är en bra värdemätare för mig och personalen på förbundet. Ledordet i vårt arbete är ”medlemsnytta”, vilket kortfattat innebär att alla satsningar och projekt vi jobbar med i slutänden ska ge våra medlemmar fördelar och förmåner. Undersökningen är därför en bra indikation på att förbundet jobbar i rätt riktning.

- I år vill jag verkligen rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att svara, eftersom svarsfrekvensen denna gång ökade med drygt 65 procent, vilket utgör cirka 25 procent av våra medlemsföretag.

Undersökningen visade också att medlemmarna helst vill få information från förbundet via hemsidan, digitala nyhetsbrev samt från Plåt & Vent Magasinet. Och det största hindret för tillväxt är, precis som förra året, personalbrist.

- Ett ord som ofta återkommer i de fria svaren är trygghet. Det är tryggt att vara medlem i Plåt & Ventföretagen både för företagaren, de anställda i medlemsföretaget och dess kunder.

Extra tack för hjälpen!
Av de som deltog i undersökningen drog vi 20 lyckliga vinnare som fick en trisslott som tack för hjälpen. I år var det följande personer som hade turen med sig!

 • Anya Olsson
 • Magnus Johansson
 • Göran Johansson
 • Tomas Edmark
 • Daniel Nordqvist
 • Stefan Andersson
 • Janine Tham
 • Leif Sjöblom
 • John Bäckström
 • Bo Magnusson
 • Pierre Blankenburg
 • Lars Rosendahl
 • Roger Andersson
 • Stein Sandberg
 • christer svensson
 • Jonas Antonsson
 • Egil Kvamme
 • Kristian Nilsson
 • Stefan Johansson
 • Toivo Juntunen