2020-07-10

Nationaldagen

Nationaldagen

Fråga: Jag hittar inget i Plåt- och Ventilationsavtalet om rätt till kompensationsledigt när Nationaldagen nu infaller på en lördag. Vad gäller?

Svar: Att det inte nämns något om Nationaldagen i Plåt- och ventilationsavtalet är inget förbiseende. Den rätt till kompensation som fanns tidigare i kollektivavtalet förhandlades bort för ett par år sedan som delbetalning i utbyte mot fler ATK-timmar. Men det är först nu det uppmärksammas.

Detta betyder att kompensation inte ska utgå till arbetarna men har du tjänstemän så finns permissionsregeln kvar för dessa, se § 9 mom 4 i tjänstemannaavtalet.