2017-11-22

Ny dataskyddsförordning

I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning (även kallad GDPR) att träda i kraft. Förordningen kommer gälla som lag i Sverige och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Plåt & Ventföretagn har därför tagit fram ett cirkulär med tips på hur alla medlemmar kan påbörja det förberedande arbetet innan den nya dataskyddslagen träder i kraft.

Läs mer här.