2018-12-08

Ny lag om entreprenörsansvar

Från årsskiftet börjar en ny lag gälla som reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen. Om beställaren och huvudentreprenören har ingått avtal efter 31 december 2018 så gäller lagen för entreprenadkedjan. Om du mottar lönekrav från underentreprenörers anställda så bör du omgående kontakta Plåt & Ventföretagen eftersom kraven kan omfattas av kollektivavtalets OR-fond.

Läs mer här!