2018-11-05

Ny webbkurs för injusterare

Nu lanserar Plåt & Ventföretagen en webbkurs inom mätteknik och injustering. Kursen riktar sig till den som vill bli en kunnig injusterare. Man kan gå in och ut ur kursen när man vill och läsa de olika avsnitten i den ordning man vill. Kursinnehållet finns tillgängligt i ett år med möjlighet till fortsättning.

Webbkursen är uppdelad i fem delar och ger kunskap om luftflödesmätning och injustering och hur man använder olika mät- och injusteringsmetoder, med en systematik från inledning till sammanställning och rapportering.

Läs mer här