2017-11-30

Nya regler för tryckkärl

Imorgon börjar nya föreskrifter för trycksatta anordningar att gälla. Föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. Exempel på trycksatta anordningar är lagringstankar för gas, som gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser.

Läs mer här (pdf).