2020-09-14

Nya skärpta krav på arbetsplatsen

Redan vid projekteringen ska byggherrar, arkitekter och projektörer ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.

Från årsskiftet 2020/2021 gäller nya regler för hur arbetsplatser ska utformas. Bland annat skärps reglerna om tillgänglighet och råden om uteluftsflöden lyfts upp till krav.

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya, ändrade föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Kraven börjar gälla skarpt redan den 1 januari 2021 och omfattar både nya och befintliga arbetsplatser. Det är därför hög tid för branschen att sätta sig in i ändringarna.