2018-07-26

Nya traktamentsnivåer i kollektivavtalet

Med anledning av att de skattefria schablonbeloppen för traktamentesersättning har höjts har parterna träffat en överenskommelse om nya nivåer i Plåt- och Ventilationsavtalet § 7 a.1) respektive a.2. De nya nivåerna för dagtraktamente är 230 kronor och för nattraktamente 115 kronor. Förrättningsbidraget höjs till 121 kronor.

Se även cirkulär A 2018 03

De nya nivåerna gäller för traktamentesarbeten från och med 1 augusti.

För ytterligare information om traktamentesersättningar, se Skatteverkets SKV 353.