2021-12-16

Nya utbildningen för ventilationsmontörer har startat

Två gymnasieelever har just testkört den nya utbildningen och de nybyggda montörsplatserna på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Förhoppningen är att ventilationsbranschen inom kort ska tillföras många välutbildade ventilationsmontörer.

Inriktningen ventilationsplåtslagare har från och med höstterminen 2021 plockats bort från gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och ersatts med inriktningen Ventilation på VVS- och fastighetsprogrammet. Det innebär också att en helt ny utbildning för ventilationsmontörer har tagits fram. För att garantera att samtliga elever och lärlingar får rätt och lika förutsättningar, erbjuds kompletterande utbildning på Plåt & Ventbyråns Branschskola.

Självgående ventilationsmontörer
För de flesta blir utbildningen tillgänglig från och med i höst, då gymnasieelever som går VVS- och fastighetsprogrammet kan välja nya inriktningen Ventilation. Men redan i november i år var det premiär för ett par elever som då påbörjade den nya utbildningen för ventilationsmontörer på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Tommy Mejsäter är ventilationslärare på branschskolan och är en av de ansvariga för framtagningen av utbildningen. På frågan om vad som skiljer den gamla ventilationsplåtslagarutbildningen från den nya ventilationsmontörsutbildningen svarar han först ”allt”, men förtydligar sedan.

- Vi använder en del tidigare ritningsmaterial, men annars är det nu mest fokus på montering. Vi lär även ut ritningsläsning, mängdning, styckning och beställning samt in- och utvändig isolering, berättar han.

För att arbeta som ventilationsmontör menar Tommy att man bör kunna förstå ritningar och ta fram det material som behövs, förstå hela processen och avgöra vilka detaljer som behövs.

- Arbetsuppgifterna som ventilationsmontör kan se olika ut på olika arbetsplatser, men den här utbildningen ska resultera i ventilationsmontörer som är mer eller mindre självgående i yrket.

Bygger på branschens behov
Ventilationsmontörsutbildningen är ett resultat av branschens behov och har tagits fram utifrån Skolverkets riktlinjer i samarbete mellan ventilationsbranschen, där företagen haft en tydlig röst och Plåt & Ventbyråns Branschskola. Tommy Mejsäter kommer själv helt nyligen från arbete som montör och projektledare och betonar vikten av att utbildningen ligger nära verkligheten och de behov som finns.

Förutom nytt utbildningsmaterial har Plåt & Ventbyråns Branschskola även byggt fyra nya montörsplatser för träning av montering och isolering. Det har dessutom uppförts ett undertak för att monteringen ska kunna utföras i verklighetsnära miljö med de utmaningar det innebär.

- Vi kommer givetvis att fortsätta utveckla både utbildningsmaterialet och montörsplatserna här på skolan. Det är viktigt att vi hela tiden hänger med i utvecklingen, säger Tommy.

Välkomnar besökare
Samtidigt som vidareutvecklingen av utbildningen pågår kommer det nya grupper av företagslärlingar i början av året och i mars kommer de två första gymnasieeleverna tillbaka för kurs del 2. På Plåt & Ventbyråns Branschskola är alla förväntansfulla inför hösten då de hoppas på ett stort intresse från gymnasieelever på VVS- och fastighetsprogrammet. Tommy vill även uppmana intresserade, såväl skolor och elever som företag, att komma på besök.

- På plåtsidan tar vi ofta emot besökare och nu är vi redo att göra detsamma när det gäller ventilation, hälsar Tommy.