2020-03-26

Plåt & Ventföretagen och Byggnads har enats om korttidsarbete

Plåt & Ventföretagen och Sveriges Byggnadsarbetare (Byggnads) är överens om villkoren rörande kollektivavtal för korttidsarbete på Plåt- och Ventilationsavtalets avtalsområde. Överenskommelsen hittas via länk till höger.