2020-03-19

Plåt & Ventföretagen och tjänstemannafacken har enats om korttidsarbete

Torsdagen den 19 mars 2020 träffade Plåt & Ventföretagen kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Uppgörelserna avser tjänstemannaavtalet och kan läsas i sin helhet i kolumen till höger.

För att komma i fråga för statligt stöd måste du även teckna ett lokalt kollektivavtal med Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Till höger hittar du underlag för lokalt kollektivavtal.

Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit.

Den myndighet som beslutar om utbetalning av stödpengar är Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar löpande sin hemsida med information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Gällande Byggnads arbetar vi just nu med att teckna ett motsvarande avtal. Vi återkommer med information när detta avtal är påskrivet.

Omfattas ensamföretagare av stödet?
Det aktuella stödet baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare.

Information från Svenskt Näringsliv

Med anledning av ett flertal frågor i ämnet vilken kontant utbetald lön som ska rapporteras för premieinbetalning i ITP 1 och ASL, har Svenskt Näringsliv lämnat följande information:

 

Regeringen har presenterat förslag den 16 mars 2020 om korttidspermittering, läs mer här på regeringens hemsida. Förslaget innebär att ytterligare budgetåtgärder skall vidtas med anledning av coronakrisen (Covid-19). Beträffande arbetsgivarnas inbetalningar till ITP 1 och Avtalspension SAF-LO (ASL) gäler att båda dessa planer är premiebestämda och den kontant utbetalda lönen utgör grund för premieinbetalningen.  

 

Det innebär det är den faktiska lön som utbetalats till arbetstagaren, utgör den kontant utbetalda bruttolönen. Lönetaket för korttidsarbetesersättning är 44 000 kronor.  

 

Exempel:
En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga ca. 30 250 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. Den pensionsmedförande lönen som skall redovisas för premieinbetalning till ITP 1 och ASL utgör i detta exempel 30 250 kronor.