2021-04-26

Regeländringar i socialförsäkringen

Regeringen har den 22 april 2021 beslutat att förlänga tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av coronaviruset. Regeringen har även meddelat att man avser att förlänga dessa åtgärder ytterligare till dess att vaccinationsmålet för covid-19 är uppnått.

Regeringen har beslutat att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna i sjukperioden till och med den 30 juni 2021. Det gäller även personer som ålagts inkomma med förstadagsintyg. 

Förlängd statlig ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för höga sjuklönekostnader till och med den 30 juni 2021. Det innebär att staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin enligt följande. Om sjuklönekostnaden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader per månad, inklusive avgifter och skatt, ska arbetsgivaren få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna.

Förlängd kompensation för karensavdrag
Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för karensavdrag som arbetsgivaren gjort vid sjuklöneperiodens inledning.

Ersättning för karensavdrag lämnas av Försäkringskassan och är förlängd till och med den 30 juni 2021.

Karensersättning för företagare
Regeringen har beslutat att förlänga karensersättningen till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden till och med den 30 juni 2021. Företagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av kompensation för karensavdrag, då de omfattas av reglerna för sjuklön.

Förlängd ersättning till riskgrupper och ersättning när skola/förskola stänger
Regeringen har beslutat att förlänga ersättningarna till riskgrupper och ersättning när skola/förskola stänger till och med den 30 juni 2021.

Följande ersättningar förlängs:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger Fortsatt upphävt krav på läkarintyg vid sjuklön