2021-12-08

Regeringen presenterar nya coronaåtgärder

På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterade regeringen den 8 december en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället. Regeringen presenterar också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

 

Pressmeddelande från FinansdepartementetSocialdepartementet

Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021

Publicerad 

På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterar regeringen idag en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället. Regeringen presenterar också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

Fortfarande är vaccinationer helt centrala för att minska risken för smitta, sjukdom och dödlighet, samt för att undvika att ytterligare åtgärder behöver införas.

 

Nya åtgärder ska minska smittspridningen

Införandet av fler smittskyddsåtgärder sker i tre steg. Från och med den 8 december 2021 införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige befinner sig i en situation med en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning och att det därför som ett första steg är aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder.

Rekommendationerna syftar till att minska kontaktintensiteten mellan människor och är:

  • Till arbetsgivare att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Regeringen avser att ge ett uppdrag till de statliga myndigheterna avseende detta.
  • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
  • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
  • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
  • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Läs mer på regeringens hemsida