2020-03-16

Regeringens åtgärdspaket

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utöver den tidigare presenterade åtgärden om slopat karensavdrag (läs mer här) beslutades i dag, måndagen den 16 mars, om korttidspermittering och förstärkning av likviditet genom återbetalning och uppskov av skatteinbetalningar.

I de fall företag tvingas avbryta projekt med anledning av situationen och inte har alternativa arbetsuppgifter för friska anställda har regeringen lagt ett kraftfullt paket med åtaganden gällande både sjuklön och permitteringar. Därutöver uppskjuten och återbetald skatt

Permittering enligt krispaketet erbjuder en möjlighet att permittera med förkortad arbetstid. Det går alltså inte att permittera till 100%. Administrationen av korttidspermittering är av naturliga skäl ännu helt okänd men Plåt & Ventföretagen bevakar frågan och kommer att uppdatera denna sida samt medlemsutskick så snart mer information finns. Det vi vet hittills framgår av informationen på regeringens webbplats här.

Även i Plåt- och Ventilationsavtalet finns permitteringsmöjligheter, dessa återfinns i Bilaga 2, på sid 60. Sådan permittering ska föregås av en MBL-förhandling. Permittering sker per dag och till avtalets lägsta lön enligt § 5 punkt 4 b). Utan att vi har räknat på detta framstår det som att en korttidspermittering enligt krisåtgärden är ett bättre alternativ ur ett företagsekonomiskt perspektiv än permittering enligt kollektivavtalet.

Uppskjuten och återbetald skatt beskrivs i mycket korta ordadrag på denna sida. Även här måste vi avvakta närmare info om hur det administrativa ska ske.

Samlad, kortfattad information om båda förslagen finns här.