2021-08-27

Röster från förbundsstyrelsen

På kongressen i juni visades den här filmen där styrelseledamöterna berättar om året som varit.