2018-05-28

Slopad skattefrihet för sjukvårdsförsäkring

Nya regler om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Riksdagen har fattat beslut om att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Förmån av företagshälsovård, förebyggande behandlingar och rehabilitering, som betalas av arbetsgivaren, omfattas dock inte av skatteplikten.

Lagändringen innebär att sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Arbetsgivarens kostnad för sjukvårdsförsäkring blir en avdragsgill kostnad i verksamheten.

De nya reglerna om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 juli 2018. Reglerna gäller för avgifter som betalats efter ikraftträdandet.