2019-01-21

Slopat anmälningskrav för VAB m.m.

Kravet på att göra en anmälan till Försäkringskassan första dagen då barnet är sjukt tas bort den 1 januari 2019. Förälder som stannar hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn ska ansöka om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan senast inom 90 dagar.

Det slopade anmälningskravet gäller även för de tio så kallade pappadagarna i samband med barnets födelse eller adoption.

Den förälder som inte är gravid ges rätt att ta ut föräldrapenning för att kunna följa med till mödravården. Föräldrapenningen kan också tas ut vid inskolning till förskola och skola, även när föräldern inte har barnet i sin vård utan endast är tillgänglig. Tillfällig föräldrapenning kan tas ut vid deltagande i kurser för att lära sig att vårda sitt barn. Rätten till föräldrapenningförmåner innebär även att en förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete enligt föräldraledighetslagen.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.