2020-03-11

Slopat karensavdrag

Regeringen har den 11 mars tagit beslut om att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Beslutet om slopat karensavdrag gäller i en och halv månad.

Plåt & Ventföretagen återkommer med information om hur ansökan och utbetalning av sjukpengen kommer att gå till när regeringen meddelat detta.

Läs mer i regeringens pressmeddelande här