2021-11-12

Svenskt Näringsliv och LO överens om nya LAS

Tidigare i veckan kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna LAS-överenskommelsen och ansluta sig till det nya huvudavtalet. Sedan tidigare hade motsvarande överenskommelse tecknats med tjänstemannaorganisationen PTK och med IF Metall samt Kommunal.

LAS-överenskommelsen innefattar dels förslag till förändringar i LAS, dels ett helt nytt huvudavtal. Huvudavtalet innebär i korthet att vissa anställningsskyddsfrågor regleras samt ett förstärkt omställningssystem införs för de som antar huvudavtalet.

Det är slutligen upp till varje enskilt förbund om det vill ansluta sig eller välja att inte ingå i samarbetet. Fyra av LOs tolv förbund har aviserat att de inte vill ansluta sig och Byggnads är ett av de förbund som har valt att ställa sig utanför.

– För oss är det glädjande och bra att även LO ställer sig bakom huvudavtalet. Det innebär att vi nu blir vi en massiv majoritet på svensk arbetsmarknad som välkomnar den nya arbetsrätten, säger Anita Hagelin, förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen.

– Vi får respektera att alla inte är med, men det ska inte förnekas att blir ett problem för våra medlemsföretag att Byggnads nu aviserat att de inte vill vara med och anta Huvudavtalet. Våra medlemsföretag kommer då att behöva hantera ett arbetsrättsligt regelverk som gäller för arbetarna och ett annat arbetsrättsligt regelverk som gäller för tjänstemännen. Det är inte optimalt, säger Anita Hagelin.