2020-11-17

Sverige behöver ett klimatsmart och effektivt rotavdrag

Idag skriver vi i Nya Wermlands-tidningen om vikten av ett återställt och utökat rot-avdrag. Nedan hittar du ett utdrag ur artikeln. Här hittar du hela debattartikeln.

Därför behöver Sverige ett utökat Rot-avdrag som även gäller för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och hyresrättesinnehavare, skriver Jörgen Rasmusson, Martin Andersson och Johan Lindström.

Byggsektorn har hittills klarat coronakrisen jämförelsevis bra, men det finns företag inom exempelvis byggnadsplåt och ventilation som verkligen har drabbats mycket hårt. Det här är något som med all säkerhet kommer att få stora samhällsekonomiska konsekvenser om inte landets politiker tillsammans med byggbranschen, gör något åt saken.

När Sverige ska återstartas efter coronakrisen spelar byggbranschen en viktig roll för att få igång de ekonomiska hjulen. Det är en nämligen en sektor som bidrar med cirka 11 procent av Sveriges BNP och är med andra ord en viktig motor för samhällsbyggandet.

Att till exempel återställa Rot-avdraget till 50 procent är därmed en politisk åtgärd som skulle ge positiva och direkta effekter på svensk arbetsmarknad. Många grenar inom byggsektorn gynnas redan i dag av Rot-avdraget, men tyvärr inte alla företag och framförallt inte plåtslageri och ventilation. Därför behöver Sverige ett utökat Rot-avdrag som även gäller för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och hyresrättsinnehavare. Ett sådant Rot-avdrag skulle nämligen bidra till att även lyfta företag inom till exempel installation och hantverk till en nivå där företagen kan sluta tänka på att varsla personal, och istället börjar ser positivt på framtiden och kanske också vågar anställa några av de personer som blivit uppsagda.

I en undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela åtta av tio företag att ett återställt Rot-avdrag till 50 procent skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen. Nio av tio tror dessutom att ett utvidgat Rot-avdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför Rot-arbeten.

Med hjälp av rätt politiska reformer kan byggbranschen även vara med och bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen och skapa fler jobb inom grön teknik. En bra katalysator för detta är en komplettering av skattereduktionen för grön teknik så att även energieffektiviseringsåtgärder omfattas.