2018-12-19

Tjänstemannavtalets text om karensavdrag

Nu har parterna på tjänstemannasidan kommit överens om en avtalstext om karensavdraget. Texten tillsammans med räkneexempel finns att läsa via länken nedan.

Karensavdraget börjar gälla från 1 januari 2019 och ersätter karensdagen. 

Läs mer här