2020-02-19

Entreprenadjuridik: Undvik privatpersoners ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har konsumenter en ångerrätt och inom kort skärps lagen ytterligare. Lämnas inte korrekt information till en privatperson kan personen efter att entreprenaden är färdig ångra avtalet och då tvingas entreprenören betala tillbaka ersättningen för arbetena, trots att entreprenaden är färdigställd.

Lämnas korrekt info innan eller i samband med att avtalet ingås löper ångerrätten ut efter 14 dagar efter att avtalet ingåtts.

Lämnas inte korrekt info upphör ångerrätten först 1 år och 14 dagar efter att avtalet ingicks.

För att minimera ångerrätten måste dokument som består av info om ångerrätten och en ångerblankett överlämnas till privatpersonen.

Båda dokumenten som bör överlämnas senast när avtalet ingås finner du här.