2020-04-06

Uppskjuten fakturering av medlemsavgifter

För att underlätta för våra medlemsföretag har Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår från den 1 april 2020 till den 1 juni 2020. Det är möjligt att ta upp avgiften i bokföringen redan nu. 

Svenskt Näringsliv lägger nu all sin kraft på att ta fram förslag på åtgärder som kan hindra att företag och jobb slås ut. De har en nära dialog med såväl regering som regioner och kommuner. Regeringen har tagit till sig flera av deras förslag, men det kommer att krävas mer.