2020-10-05

Uppskjuten fakturering

Svenskt Näringsliv har beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsfakturorna för andra halvåret för 2020. 

Information från Svenskt Näringsliv:

Hej

Svenskt Näringslivs stämma beslutade den 9 oktober om en nedsättning av medlemsavgiften med 25 procent för andra halvåret 2020. Medlemsavgiften för perioden 20200701-20201231 kommer att faktureras 20201102. Kontakta faktura@svensktnaringsliv.se om ni har frågor om fakturan.

Bakgrunden till beslutet att reducera medlemsavgiften under detta halvår är det ekonomiska läget. För åtskilliga medlemmar är krisen ännu akut. En av Svenskt Näringslivs viktigaste uppgifter just nu är förklara för politiska beslutsfattare hur krisen slår och vilka åtgärder som kan bidra till att få fart på Sverige igen. Många av våra förslag till krisåtgärder har fått gehör i regering och riksdag. Men ytterligare åtgärder behövs. En del av de krav vi riktar mot beslutsfattarna beskrivs på www.återstartasverige.se. Ta gärna del av våra förslag och argumentation där.

Med vänliga hälsningar
Jan-Olof Jacke