2018-09-12

Viktig avtalsinformation

Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om:

    1. Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar
    2. Anlitande av underentreprenörer eller bemanningsföretag
    3. Tillämpningsregler vid anlitande av underentreprenör (HEA)

Vi vill med denna text informera om vilka bestämmelser som gäller och vad ni ska göra för att inte bryta mot avtalet (och riskera skadeståndsansvar). Dessutom vill vi påminna om att traktamentesnivåerna i avtalet har justerats.

"I cirkuläret "A 2018 04 Viktig information Plåt och Vent", som du hittar genom att klicka på denna länk, finns all nödvändig information.

Frågor?
Kontakta gärna Anita Hagelin eller Hans Eriksson på Plåt & Ventföretagen, telefon 08-762 75 85.