Plåt & Vent Magasinet

En unik medlemsförmån

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåt, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Tidningen innehåller bland annat medlemsporträtt, branschnyheter samt reportage och artiklar om byggteknik, arkitektur, företagande, nya produkter, aktuella byggen, forskning, utveckling, utbildning, rekrytering och avtalsfrågor.

Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar. Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföretagen samt till arkitektbyråer, byggföretag, skolor, kommuner och byggkonsulter.

På tidningens hemsida www.pvmagasinet.se, kan du läsa tidigare nummer, fördjupa dig i enstaka artiklar, teckna en prenumeration och en hel del annat.

Utgivningsplanen inklusive annonsprislistan för år 2019 finns här till höger.