Plåt- och ventmagasinet

En unik branschtidning
Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåt, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, aktuella byggen, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar. Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund samt till arkitektbyråer, byggföretag, skolor, kommuner och byggkonsulter.

På tidningens hemsida www.pvmagasinet.se, kan du läsa tidigare nummer, fördjupa dig i enstaka artiklar, teckna en prenumeration och en hel del annat.