Remissvar

Vi påverkar besluten Genom att svara på remisser utifrån våra medlemsföretags perspektiv påverkar vi beslut på både myndighet- och regeringsnivå. Här kan du läsa våra remissvar.

 

Remissvar på Bokverts förslag till ändring i "Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK,"
Diarienummer: 2056/2017
Remissvar 2056/2017

Remissvar på Boverkets förslag på ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation”.
Remissvar N2015-08935-PUB

Svarsfil till remiss. Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning. Dinarienummer:1694/2016
Remissvar 1694/2016

Remissvar på  Ds 2014:7 gällande minskat svartarbete inom byggbranschen.
Remissvar Ds 2014:7

Remissvar till Boverket gällande förändringar i BBR avsnitt 8:24 Taksäkerhet. Diarienr: 1201-419/2012
Remissvar BBR 2013   2012-10-17

Remissvar till Boverket angående nya brandskyddsregler, dnr 1239-4550/2006
Boverket - Imkanal.pdf   2010-09-30


Remissvar till Skolverket angående VVS- och fastighetsprogrammet, diarienummer 100816.
Skolverket VVS.pdf   2010-08-16

Remissvar till Skolverket angående Bygg- och anläggningsprogrammet, diarienummer 100816.
Skolverket Bygg.pdf   2010-08-16

Via Taksäkerhetskommitén lämnade PLR ett remissvar till Miljödepartementet angående Boverkets rapport BETSI, beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. Rapporten berör taksäkerhet (Dnr M2009/3308/H).
Miljödepartementet BETSI.pdf   2009-11-27

Remissvar till Finansdepartementet angående införande av ROT-avdrag, (FI2009/346).
Utbildningsdepartementet .pdf   2009-03-27

Remissvar till Finansdepartementet angående införande av ROT-avdrag, (FI2009/346).
Finansdepartementet ROT.pdf   2009-02-05

Remissvar till Näringdsdepartementet angående energieffektiviseringsutredningen. (SOU 208:25)
Näringsdepartementet .pdf  2009-01-30

Remissvar till Näringdsdepartementet angående energieffektiviseringsutredningen. (SOU 208:25)
Boverket OVK .pdf   2009-01-23

Kompletterande synpunkter angående energieffektiviseringsutredningen (M 2006:06)
Näringsdepartementet.pdf   2008-09-08

Remissvar angående Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)
Utbildningsdepartementet .pdf   2008-08-27

Remissvar angående energieffektiviseringsutredningen (M 2006:06).
Näringsdepartementet .pdf   2008-08-25