Skotta Säkert - Svenska - WEBBUTBILDNING

Detta är en webbutbildning med självstudier, där deltagaren läser på egenhand. Webbutbildningen består av en kurs och avslutas med ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen och klara provet, blir kursdeltagaren licenserad takskottare.

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Skotta säkert bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Kursen med tillhörande prov finns endast på svenska!

Beställing:
När du har beställt webbutbildningen får deltagaren en länk till utbildningen. Utbildningen består av en kurs och ett prov. Deltagaren får tillgång till kursen i 30 dagar. 

För att bli godkänd får deltagaren ha max två fel på provet. Vid godkänt prov mottar kursdeltagaren ett licenskort med posten.

Ändrad licenstid:
Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.

Frågor kring licenstid besvaras av Hans Bergström som är ansvarig för Skotta säkert.
Tel: 090-71 82 65
E-post: hans.bergstrom@pvforetagen.se