Skotta Säkert - Svenska - WEBBUTBILDNING

Detta är en webbutbildning med självstudier, där deltagaren läser på egenhand. Webbutbildningen består av en kurs och avslutas med ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen och klara provet, blir kursdeltagaren licenserad takskottare.

Datum

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Skotta säkert bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom


Vår webbutbildning:

När du har beställt webbutbildningen får deltagaren en länk till utbildningen. Utbildningen består av en kurs och ett prov. Deltagaren får tillgång till kursen i 30 dagar. 

För att bli godkänd får deltagaren ha max tre fel på provet. Vid godkänt prov mottar kursdeltagaren ett licenskort med posten.

Ändrad licenstid:
Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.

Frågor kring licenstid besvaras av Hans Bergström som är ansvarig för Skotta säkert.
Tel: 090-71 82 65
E-post: hans.bergstrom@pvforetagen.se

Anmälan/Beställing - Viktig information steg för steg:
1. Var noggran när du fyller i anmälningsförmuläret, för exakt så som du fyller i kommer det se ut på kursintyget samt licenskortet.

2. När du har beställt webbutbildningen via anmälningsformuläret kommer en bokningsbekräftelse skickas till både kontaktpersonen samt kursdeltagaren eller kursdeltagarna.

3. Vi rekommenderar att kontakpersonen behåller bokningsbekräftelsen och stämmer av mot den när deltagarna blivit godkända och fått sitt intyg samt när licenskortet kommer.

4. Kursdeltagaren får även en kurslänk i sin bokningsbekräftelse.

5. Om något blivit fel i den angivna informationen som registrerats i anmälningsformuläret vidarebefordrar ni bokningsbekräftelsen till skottasakert@pvforetagen.se och meddelar vad som blivit fel samt anger korrekt information.

6. Utbildningen består av en kurs och ett prov samt ett eventuellt omprov.

7. Deltagaren får tillgång till kursen i 30 dagar.

8. För att bli godkänd får deltagaren ha max tre fel på provet.

9. Vid godkänt prov kan kursdeltagaren direkt ladda ner sitt kursintyg. Ett kursintyg kommer även mailas till kursdeltagaren efter en timme.

10. Vid godkänt prov mottar kursdeltagaren även ett licenskort med posten.